Platon, ateenalainen filosofi (427–347 eKr.), opetti Ateenassa Akademeian lehdossa (Platonin Akatemia). Häneltä on säilynyt runsas kirjallinen tuotanto, jonka välityksellä mm. Sokrateen filosofinen ajatusmaailma on meille välittynyt. Platonin filosofia ja kirjoitukset kuuluivat antiikin oppineiston perustietämykseen.