Perikles (n. 495–429 eKr.) oli Ateenan ikoninen valtiomies, joka mm. sai ateenalaiset ryhtymään sotatoimiin Spartaa vastaan. Sota päättyi lopulta Ateenan tappioon, mutta siinä vaiheessa Perikles itse oli jo kuollut ruttoon. Historioitsija Thukydides loi Perikleestä kuvan äärimmäisen taitavana ja vakuuttavana johtajana, ja tähän taitoon Lukianos vertaa tanssijaa (Tanssista 36; Thukydides, Peloponnesolaissota 2, 60, 5). Kreikankielinen verbi Thukydideen tekstissä on hermēneuō, joka tarkoittaa tulkintaa, kääntämistä ja selittämistä. Perikles siis pystyi selittämään strategisen ajattelunsa vakuuttavasti ateenalaisille.