Lähdeluettelossa mainitaan antiikin kirjallisista lähteistä teostiedot ainoastaan niistä teoksista, joissa olen siteerannut tiettyä suomennosta. Muut antiikin lähteet on mainittu luettelona varsinaisen kirjallisuusluettelon jälkeen.

Lukianoksen Peri orkhēseōs suomennoksen pohjana olen käyttänyt alkukielistä tekstiä, joka on julkaistu Loeb Classical Library -sarjassa:

Lucian in eight volumes, vol. V. 1936. Kääntänyt (eng.) A. M. Harmon. Lontoo: Heinemann. Se on vapaasti luettavissa osoitteessa: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0464%3Asection%3D1

Tutkimuskirjallisuus

Baumbach, Manuel & von Möllendorff, Peter. 2017. Ein literarischer Prometheus. Lukian aus Samosata und die Zweite Sophistik. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.

Castrén, Paavo & Pietilä-Castrén, Leena. 2000. Antiikin käsikirja. Helsinki: Otava.

Dunbabin, Katherine M. D. 2010. ”The pantomime Theonoe on a mosaic from Zeugma.” Journal of Roman Archaeology 23: 413–426.

Goldhill, Simon. 2002. Who needs Greek? Contests in the cultural history of Hellenism. Cambridge: Cambridge University Press.

Hall, Edith & Wyles, Rosie, toim. 2008. New directions in pantomime. Oxford: Oxford University Press.

Herodotos. 1992. Historiateos 1–2. Kääntänyt Edvard Rein. 3. painos. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY.

Herodotos. 1964. Historiateos 5–9. Kääntänyt Edvard Rein. Porvoo, Helsinki: WSOY.

Homeros. 1972. Odysseia. Suomentanut Pentti Saarikoski. Helsinki: Otava.

Homeros. 1942. Odysseia. Suomentanut Otto Manninen. 2. painos. Porvoo: WSOY.

Johnson, William A. 2016–2017. ”Imperial Pantomime and Satoshi Miyagi’s Medea.” Didaskalia 13: 76–90.

Jory, Edvard J. 2012. ”The mask of Astyanax and the pantomime librettist.” Logeion 2: 186–199.

Jory, John. 2008. ”The Pantomime Dancer and his Libretto.” Teoksessa New directions in pantomime, toim. Edith Hall & Rosie Wyles, 157–168. Oxford: Oxford University Press.

Lada-Richards, Ismene. 2005. ”’In the mirror of the dance’: a Lucianic metaphor in its performative and ethical contexts.” Mnemosyne 58(3): 335–337.

Lada-Richards, Ismene. 2006. ”Becoming mad on stage. Lucian on the perils of acting and spectating.” Bulletin of the Institute of Classical Studies 49(1): 145–164.

Lewis, David. 2011. ”Near eastern slaves in classical Attica and the slave trade with Persian territories.” Classical Quarterly 61(1): 91–113.

Malloy, Margaret. 1996. Libanius and the dancers. Altertumswissenschaftliche Texte und Studien 31. Hildesheim: Olms-Weidmann.

Peponi, Anastasia-Erasmia. 2015. ”Dance and Aesthetic Perception.” Teoksessa A Companion to Ancient Aesthetics, toim. Pierre Destrée & Penelope Murray, 204–217. Chichester: John Wiley & Sons.

Schlapbach, Karin. 2008. ”Lucian’s on dancing and the models for a discourse on pantomime.” Teoksessa New directions in pantomime, toim. Edith Hall & Rosie Wyles, 314–337. Oxford: Oxford University Press.

Schlapbach, Karin. 2018. The anatomy of dance discourse. Oxford: Oxford University Press.

Valero Tévar, M. Á. 2013. ”The late-antique villa at Noheda (Villar de Domingo Garcίa) near Cuenca and its mosaics”. Journal of Roman Archaeology 26: 307–330.

Vesterinen, Marjaana. 2003. ”Reading Lucian’s Περὶ ὀρχήσεως: attitudes and approaches to pantomime.” Teoksessa Grapta Poikila I. Papers and monographs of the Finnish institute at Athens VIII, toim. Leena Pietilä-Castrén & Marjaana Vesterinen, 35–51. Helsinki: Suomen Ateenan instituutin säätiö.

Webb, Ruth. 2008a. Demons and dancers: theatrical performance in late antiquity. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Webb, Ruth. 2008b. ”Inside the mask: pantomime from the performers’ perspective.” Teoksessa New directions in pantomime, toim. Edith Hall & Rosie Wyles, 43–60. Oxford: Oxford University Press.

Webb, Ruth. 2012. ”The nature and representation of competition in pantomime and mime.” Teoksessa L’organisation des spectacles dans le monde romain. Entretiens sur l’antiquité classique LVIII, toim. Kathleen Coleman & Jocelyn Nelis-Clément, 221–372. Vandœuvres – Genève: Fondation hardt.

Antiikin kirjalliset lähteet, joihin tässä teoksessa on viitattu

Apollonios Rodoslainen, Argonautika

Athenaios, Deipnosofistai

Demetrios, Eloc. = De Elocutione (alkup. kr. Peri hermēneiās)

Diogenes Laertios

Filodemos, Rhet. = Peri rhētorikēs

Fronto, De Orationibus

Herodotos

Hesiodos, Jumalten synty (Theogonia)

Hesykhios

Homeros, Ilias

Homeros, Odysseia

Isokrates, Panēgyrikos

Ksenofon, Pidot (Symposion)

Libanios, Or. = Oratio 64.

Lukianos, Narrimainen kirjankeräilijä (Pros ton apaideuton kai polla biblia ōnūmenon)

Lukianos, Astrologiasta (Peri tēs astrologiās)

Lukianos, Kahdesti syytetty (Dis katēgorūmenos)

Lukianos, Menippos tai Nekyomanteia (Menippos ē Nekyomanteia)

Lukianos, Meren jumalten dialogeja (Enalioi dialogoi):

Pindaros

Platon, Gorgias

Platon, Lait (Nomoi)

Platon, Valtio (Politeia)

Plutarkhos, Pitopuheita (Moralia: Symposiaka)

Polluks (lat. Pollux)

SB IV 7336 = Bilabel, F. toim. 1931. Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten IV. Heidelberg. https://archive.org/details/ldpd_6352579_000/page/n2/mode/2up

Suda

Thukydides, Peloponnesolaissota