Categories: Asiaselityksiä

Tekhnē-sana, jota Lukianos käyttää puhuessaan tietystä tanssityylistä (Tanssista 80), on tässä käännetty taidemuodoksi. Tekhnē tarkoittaa yleisesti ottaen taitoa, ja sen kääntäminen on usein melko vaikeaa sellaisissa yhteyksissä, joissa käsitellään oman yleiskäsityksemme mukaisia ”taiteenlajeja”. Ks. Lukianos, Astrologiasta (Perí tēs astrologíās) 2, jossa käytetään samaa ilmaisua. Vrt. Platon, Gorgias 456d–457e.