Lykinos

74

Nyt haluan hahmotella hyvän tanssijan henkiset ja ruumiilliset edellytykset. Tosin henkisistä vaatimuksista olen jo maininnut suurimman osan. Olen todennut, että tanssijalla täytyy olla hyvä muisti, hänen tulee olla lahjakas ja älykäs, hänen pitää hahmottaa asioita nopeasti ja rytmittää tekemisensä oikea-aikaisesti. Tanssijan täytyy kyetä arvioimaan runoutta, valitsemaan parhaat laulut ja melodiat sekä hylkäämään huonot tekeleet.

75

Varmastikin olen jo osoittanut, että tanssijan vartalon tulee noudattaa Polykleitoksen kaanonia. Tanssija ei saa olla liian pitkä eikä liian hontelo, ei lyhyt eikä kääpiökasvuinen. Ruumiinrakenteeltaan hänen on oltava täysin sopusuhtainen. Hän ei saa olla lihava – sula mahdottomuus – eikä liioitellun laiha, mikä toisi mieleen luurangot ja kuolleet.