Tanssia antiikin näyttämöllä – Lukianos ja tanssin puolustus

Käsikirjoitus ja suomennos

Manna Satama

Kiitokset

Kirsi Monni, Arto Kivimäki ja Riikka Korppi-Tommola

Kansikuva

Pantomiimitanssija tai miiminäyttelijä. Italiasta peräisin oleva pienoisterrakottaveistoksen muotti (korkeus 11,43 cm), 50 eKr.–50 jKr. British Museum, no. 1887,0725.15 ©Trustees of the British Museum (CC BY-NC-SA 4.0)

Julkaisija

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

ISBN 978-952-353-021-8 (Open Access)
ISSN 2242-590X (verkkojulkaisu)

© 2021

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Manna Satama

Kinesis no 12

Lähdeviittausohje

Satama, Manna. 2021. Tanssia antiikin näyttämöllä – Lukianos ja tanssin puolustus, Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto, Helsinki: Kinesis 12, verkossa: kinesis.teak.fi/lukianos.