Nero (37–68 jKr.) oli Rooman keisari, joka tunnettiin mm. kyltymättömästä kiinnostuksesta teatteriin ja esityksiin. Hän esiintyi itsekin mielellään näyttämöllä. Hänen maineensa ei ollut erityisen mairitteleva.