Thukydides (n. 460 – 400 eKr.) oli ateenalainen historioitsija. Hänen teoksensa Peloponnesolaissota kuvaa vuosina 431–404 eKr. käydyn sodan vaiheet vuoteen 411 asti. Perikleen hautajaispuhe sodassa menehtyneille ateenalaisille sankareille on kuuluisin teokseen sisältyvistä puheista, joiden avulla Thukydides pyrki kuvaamaan poliittisten ja strategisten päätösten taustalla olevia syitä. Thukydidestä arvostettiin jo antiikin aikana tyylinsä, kriittisyytensä ja kielensä takia.