Khorēgiā oli julkinen tehtävä, johon kuului vuotuisten teatterikilpailujen kuoron varustaminen. Kreikkalaisessa kaupunkivaltiossa varakkaiden kansalaisten velvollisuuksiin kuului kustantaa tiettyjä julkisia tehtäviä (kr. leitūrgiā), kuten vaikkapa varustaa sotavoimia. Khorēgiā-sanan avulla Lukianos rinnastaa tanssijan arvostettuun ateenalaiseen valtiomieheen, Perikleeseen (Tanssista 36). Juuri tätä virkettä ennen tanssijan ilmaisutaito on nimittäin rinnastettu Perikleen taitoon vakuuttaa puheellaan kansalaiset. Lukianos pyrkii osoittamaan tällä rinnastuksella sekä tanssijan korkean taidon että tanssiesityksen sisällöllisen merkityksen.