Mīmeōilmaista, esittää, jäljitellä’, mīmēsis ’ilmaisu, jäljittely’. Kun Lykinos kertoo Proteuksesta, hän toteaa tämän olleen mīmētikos anthrōpos ’esittävä ihminen’ eikä siis mikään myyttinen hahmo (Tanssista 19). Ks. tämän teoksen johdannon luku Tanssijan ammattitaito.