Proteus oli kreikkalaisessa mytologiassa varhainen meren jumala, Poseidonin poika. Proteus kuvattiin erityisen taitavana muotoaan muuttavana hahmona, joka myös pystyi ennustamaan tulevaa. Antiikissa tunnettiin myös egyptiläinen Proteus, Egyptin kuningas. Proteuksen avulla Lukianos korostaa tanssijoiden ammattimaisuutta. Tätä teemaa käsitellään johdannossa.