Deiksis ’osoittaminen, todiste’, deiknȳmi ’kuvata, ilmaista, tuoda ilmi’. Deiksis oli yksi (pantomiimi)tanssin osista. Ks. tämän teoksen johdannon luku Pantomiimitanssin liikekieli.