Tanssin elementit tai osat (kr. meros, mon. merē) ovat forā, skhēma, deiksis. Ks. tämän teoksen johdannon luku Pantomiimitanssin liikekieli.