Syrinks eli panhuilu. Myytin mukaan Pan, pukinjalkainen ja -sarvinen, Dionysoksen seuralaisten kanssa rietasteleva metsän, karjan ja hedelmällisyyden jumala, ihastui Syrinks-nimiseen nymfiin. Syrinks pakeni joen rannalle ja muuttui ruo’oksi. Etsiessään nymfiä Pan ryhtyi kiskomaan ruokoja ja sitoi ne yhteen. Tästä syntyi soitin, panhuilu. Pan aiheutti ulkonäöllään paniikkia, jopa niin paljon, että hänen kuolevainen äitinsä hylkäsi lapsen tämän synnyttyä. Isä-Hermes esitteli pojan jumalten suvulleen, joka otti Panin vastaan.