Pythagoras eli Samoksella 500-luvulla eKr. Hänen ajattelunsa vaikutti mm. Platonin ja Aristoteleen filosofiaan. Pythagoraan opin sisältö on monitulkintainen. Usein kuitenkin ollaan sitä mieltä, että esimerkiksi sielunvaellus kuului Pythagoraan ajatuksiin. Matematiikka ja mystiikka liitetään pythagoralaiseen ajatteluun.