Kheirisofos ’käsistä viisas’. Pantomiimitanssissa käsien eleet olivat tärkeät. Ks. tämän teoksen johdannon luku Pantomiimitanssin liikekieli.