Hypokrisis ’roolin omaksuminen, näytteleminen’, hypokrīnomai ’näytellä, esittää’. Sana liittyy vahvasti näyttämöön ja ulkoiseen esittämiseen. Retoriikassa hypokrisis viittasi niihin puhujiin, joiden ulosanti oli taitava. Toiset puhujat olivat taas taitavia kirjoittajia.

Pantomiimitanssija maskeineen. Marmorireliefi Trieristä, 6. vs. jKr. Staatliche Museen zu Berlin, no. TC 2947.