Rhythmos ’rytmi’, rhythmizō ’harjoittaa, muotoilla, muodostaa, järjestää’. Rhythmos viittaa säännölliseen, järjestyksessä olevaan asiaan. Ks. myös eurythmia.