Paraskeuē ’varusteet’ eli kaikki se, mitä esiintyjä tarvitsi esityksessään.