Categories: Johdannon viitteet

Proteuksen jälkivaikutus näkyy englannin sanassa protean, jota voidaan käyttää esiintyjien yhteydessä vaikkapa quick-change act -esiintyjästä (taikuus ja nopeasti muotoaan tai vaatteitaan vaihtava esiintyjä).