Lykurgos-nimisiä henkilöitä on kreikkalaisessa mytologiassa ja historiassa useita. Traakiaan sijoittuvassa mytologiassa Lykurgos oli Dionysosta vastustanut kuningas, joka kuoli kappaleiksi raadeltuna.