Vesterinen, Marjaana. 2003. ”Reading Lucian’s Περὶ ὀρχήσεως: attitudes and approaches to pantomime.” Teoksessa Grapta Poikila I. Papers and monographs of the Finnish institute at Athens VIII, toim. Leena Pietilä-Castrén & Marjaana Vesterinen, 35–51. Helsinki: Suomen Ateenan instituutin säätiö.