Epideiksis ’esitys’, epideiknȳmi ’näyttää, osoittaa, esittää’. Ks. tämän teoksen johdannon luku Pantomiimitanssin liikekieli.