Categories: Asiaselityksiä

Dialektiikka viittaa filosofiseen keskusteluun, jossa asioita käsitellään kysymys–vastaus-menetelmällä. Lukianos toteaa, että totuuden etsintä tai asioiden käsittely dialektiikan keinoin ei kuulu tanssiin (Tanssista 35). Vastaava ajatus esiintyy Demetrioksella (Eloc. 3, 167), kun hän kuvailee Sapfon eri tyylilajeja. Kun Sapfo kuvailee kauneutta, hänen tyylinsä on runollinen ja omaperäinen, mutta kuvaillessaan kömpelöä sulhasta hääjuhlissa Sapfon kieli on proosallinen, sellainen, joka sopii keskusteluun muttei lauluun. ”Ne eivät sovi tanssiin tai esitettäväksi lyran säestyksellä, ellei sitten ole olemassa dialektista tanssia”, toteaa Demetrios.