Suoraan sisältöön
 • Antologia 2021

  Jan Loukas”Tervetuloa alalle”: Suostumuksen pohdintaa osana tanssijan toimijuutta (2019)

  Jan Loukas (2019) suuntaa huomionsa suostumukseen, sen tunnistamiseen ja neuvottelemiseen osana tanssijan toimijuutta taiteellisissa prosesseissa. Hän avaa niitä yhteiskunnallisia diskursseja ja rakenteita, joihin hänen kirjallinen työnsä on suhteissa. Lisäksi Loukas esittelee BDSM-praktiikkaa sekä siinä tapahtuvaa suostumuksen neuvottelua, ja ehdottaa näiden käytänteiden soveltamista taiteellisiin prosesseihin.

  Lue lisää
 • Antologia 2021

  Riikka LakeaHow to stay together: Looking for sustainable practices in the frame of working groups in performing arts (2019)

  Riikka Lakea (2020) hahmottelee kestävyysajattelua feminististen, post-humanististen ja ontologisten teorioiden pohjalta ja syventyy ekologisesti tiedostavaan tarinankerrontaan ja sen mahdollisiin ilmenemismuotoihin esittävissä taiteissa. Lisäksi teksti tuo esiin kysymyksiä ja aihealueita, jotka hänen mielestään esittävän taiteen työryhmien tulisi ottaa huomioon hahmotellessaan ekologisesti kestävää työskentelyä.

  Lue lisää
 • Antologia 2021

  Johannes PurovaaraSanoista tekoihin: Tanssijan pohdintoja kollektiivi­työskentelystä (2017)

  Johannes Purovaara (2017) pohdiskelee kollektiivista työskentelyä taiteellisissa prosesseissa. Valitussa tekstikatkelmassa hän avaa ryhmätyöskentelyn eri vaiheita sekä ajatuksiaan ja oletuksiaan taiteellisessa työskentelyssä vallitsevista valtasuhteista. Lisäksi Purovaara luonnehtii dialogisen ja monologisen keskustelun eroja ja tuo esiin käytännöllisiä ohjeita, jotka mahdollistavat dialogisen keskustelun taiteellisissa prosesseissa.

  Lue lisää
 • Antologia 2018

  Eeva RantalaTiedän, että taidan ja tahdon tehdä: ajatuksia tanssin ammattilai­suudesta ja ammatti­elämästä (2011)

  Eeva Rantalan (2011) lopputyön kaksi lukua hahmottelevat esiin tanssin ammattikenttää ja sen olemusta. Hän kuvaa tanssijan erilaisia työsuhteita ja niiden luonteita, tanssijan suuntautumis- ja toimintamahdollisuuksia sekä arjen rakentumista. Tarkempaan ja syvällisempään tarkasteluun asettuvat tanssin freelance-toimijan työnkuva ja sen käytännön työhön liittyvät haasteet ja taiteellisen toiminnan edellytykset.

  Lue lisää
 • Antologia 2018

  Outi MarkkulaPelkään ja haaveilen: hetkeä ennen työelämää (2017)

  Valmistumisensa kynnyksellä Outi Markkula (2017) kysyy lopputyössään mitä tanssijan ammatissa toimiminen oikein on ja voisi olla. Nyt-hetken läpinäkyvyydestä moniäänisesti ja monityylisesti ponnistavassa tekstissään Outi kirjoittaa tiedon ja vallan sekä ajan ja ajattelemisen suhteesta ja niiden vaikutuksesta työntekoon. Pohdinta pohjautuu Juha Siltalan ja Bonjana Kunstin työtä käsittelevään teoreettisen kirjallisuuteen ja Outin yhdessä Anna Kuparin kanssa vanhusten palvelutaloille suunnatun Ulkorastilla-projektin kokemuksiin. Siellä kohdattu erimielisyys ja ajatusten moninaisuus näyttäytyvät hänelle mahdollisuuksina, jota vasten nuori tanssija voi piirtää omaa ajatteluaan esiin.

  Lue lisää
 • Antologia 2018

  Anna KupariKommunikaatio taiteellisen prosessin mahdollistajana (2017)

  Myös Anna Kupari (2017) tarkastelee Ulkorastilla-projektin kautta työryhmän kommunikaatiota prosessin mahdollistajana. Hän kirjoittaa keskustelun merkittävyydestä sekä ohjaajan että esiintyjän taiteellisen työn mahdollistajana ja koko työryhmän sisäisen vastuunjaon määrittelijänä. Anna ehdottaa näille kaikille keskustelu- ja kommunikaatiosuhteille dialogista laatua, jossa toisen toiseuden kohtaaminen mahdollistaa myös itsen vapautumisen.

  Lue lisää