Tanssijantaiteen maisteriohjelman opinnäyteantologia

Soile Lahdenperä ja Anne Makkonen ovat toimittaneet uuden osan tanssijantaiteen maisteriohjelman opinnäyteantologiaan Tarjoumia ja toimijuutta – kirjoituksia tanssijantyöstä 2021. Tanssijantaiteen maisteriohjelman ensimmäinen opinnäyteantologia (toim. Tenhula & Makkonen 2018) sisälsi vuosina 2008–2017 valmistuneita kirjallisia opinnäytteitä tai osia niistä. Toinen osa koostuu vuosina 2017–2020 valmistuneiden maistereiden opinnäytteistä ja se noudattaa ensimmäisen antologian linjauksia kooten osia 11 opinnäytteestä samojen teemojen alle: tanssin harjoittaminen, minuus ja esittäminen sekä muuttuvat työnkuvat.