Lukianoksen Tanssista on ainoa antiikista meille säilynyt tanssia käsittelevä kokonainen teksti, mikä tekee siitä äärimmäisen arvokkaan jo pelkästään aiheensa puolesta. Teos on myös Lukianokselle tyypilliseen tapaan monitulkintainen, sosiaalihistoriallisesti mielenkiintoinen ja kielellisesti huoliteltu.

Pantomiimi oli antiikin kreikkalaisen ja roomalaisen draaman jatkumoa. Siinä missä muissa draamamuodoissa puheella oli tärkeä rooli, pantomiimiesityksen keskiössä oli soolotanssija, joka esitti tarinan kaikki roolit puhumatta. Pantomiimi oli suosituin näyttämöllä esitettävä esitysmuoto viimeistään kristillisen ajanlaskun alusta alkaen satojen vuosien ajan. Länsimaisen teatterin historiassa antiikin pantomiimilla on merkittävä mutta yleisesti ottaen vähälle huomiolle jäänyt asema.

Antiikin jälkimaailma tuntee Lukianoksen tuotteliaana ja taitavana satiirikkona, jonka teoksia on suomennettu melko paljon. Nyt Lukianoksen Tanssista on ensimmäistä kertaa luettavissa suomeksi, suoraan kreikasta käännettynä ja runsain selityksin varustettuna. Suomennoksen lisäksi teoksessa on perustietoa antiikin pantomiimitanssista, tanssiin liittyvästä kreikankielisestä terminologiasta ja tanssijan ammattitaidosta. Se muistuttaa tanssin keskeisestä asemasta antiikin kreikkalaisessa ja roomalaisessa kulttuurissa.