• Ismo-Pekka Heikinheimo Looping, Porin taidemuseo 2013, tanssi Jaakko Kulmala, videoinstallaatio Pavel Mrkus Sakari Viika
  • Ismo-Pekka Heikinheimo Looping, Porin taidemuseo 2013, tanssi Jaakko Kulmala, videoinstallaatio Pavel Mrkus Sakari Viika

Lähteet

Posted · Add Comment

Butte, Maren, Maar, Kirsten, McGovern, Fiona, Rafael, Marie-France & Schafaff, Jörn, toim. 2012: Assign & Arrange. Methdologies of Presentation in Art and Dance. Berlin: Sternberg.

De Certeau, Michel 1984. The practice of everyday life. Berkeley, CA: University of California Press.

Dewey, John 2010. Taide kokemuksena. Suom. Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Niin & näin.

Eronen, Maria & Pieniniemi, Simo, toim. 2012. Välineiden viesti: kun perinteinen ja uusi media kohtaavat. Vaasa: Vaasan yliopiston julkaisuja. Haettu 8.2.2017. www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-407-0.pdf.

Foucault, Michel 1977. ”A Preface to Transgression”. Teoksessa Language, Counter-Memory, Practice, toim. Donald Bouchard, 29–52. New York: Cornell University Press.

Heidegger, Martin 2005. Silleen jättäminen. Suom. Reijo Kupiainen. 3. painos. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura.

Irigaray, Luce 2002. Between East and West: from singularity to community. Engl. Stephen Pluháček. New York: Columbia University Press.

Kallio, Veikko, toim. 1991. Taiteen pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY.

Kantokorpi, Otso 2012. ”Näyttelyssä oleminen on hiljaista toimintaa.” Teoksessa 7. aalto – kuvataiteen Wihuri, toim. Pirkko Tuukkanen. Helsinki: Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Laine, Lasse J. 2000. Suomen luonto-opas. Helsinki: WSOY.

Manning, 2013. Always More Than One, An Ethics of Language in the Making. Durham: Duke University Press.

Mikkonen, Kai 2005. Kuva ja sana: Kuvan ja sanan vuorovaikutus kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja ikonoteksteissä. Helsinki: Gaudeamus.

Mitchell, W. J. T. 1994. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Repesentation. Chicago: University of Chicago Press.

Mrkus, Pavel. 2014. Kotisivut. Haettu 8.2.2017. mrkus.ixode.org/home.htm

Nienstedt, Walter, Hänninen, Osmo & Arstila, Antti 1971. Ihmisen fysiologia ja anatomia. Porvoo: WSOY.

Pallasmaa, Juhani 2012. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. Chichester: Wiley.

Parviainen, Jaana 2006. Meduusan liike: Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus.

Pasanen-Willberg, Riitta 2000. Vanhenevan tanssijan problematiikasta dialogisuuteen – koreografin näkökulma. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Porin taidemuseo 2016a. PAVEL MRKUS: NEXT PLANET 21.09.2012–13.01.2013. Tiedote. Haettu 8.2.2017. www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/2012/130/mediasuomi.pdf.

Porin taidemuseo 2016b. FELICE VARINI 01.02.–26.05.2013. Tiedote. Haettu 8.2.2017. www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/2013/132/suomifinal.pdf.

Rauhala, Lauri 1996. Tajunnan itsepuolustus. Helsinki: Yliopistopaino.

Rouhiainen, Leena 1997. ”Tanssijana olemisen taidosta.” Teoksessa Näkökulmia tanssinopettamiseen; suomalaisten tanssitaiteilijoiden ja tanssintutkijoiden kirjoituksia. Tanssintutkimuksen vuosikirja 1997, toim. Aino Sarje, 52–61. Helsinki: Opetusministeriö, kulttuuriosasto, Turun taiteen ja viestinnän laitos.

Saraste, Leena 2010. Valokuva, muisto – viesti – taide. Helsinki: Musta Taide.

Thelenová, Michaela, toim. 2011. Next Planet: Pavel Mrkus. Ústi nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústi nad Labem.

Tieteen termipankki: Anamorfoosi. Termitietokanta. Haettu 8.2.2017. tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:anamorfoosi.

Tieteen termipankki: Denotaatio. Termitietokanta. Haettu 8.2.2017. tieteentermipankki.fi/wiki/Semiotiikka:denotaatio.

Tieteen termipankki: Kieli. Termitietokanta. Haettu 8.2.2017. tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:kieli.

Tieteen termipankki: Tanssinotaatio. Termitietokanta. Haettu 8.2.2017. tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät_taiteet:tanssinotaatio

Touissant, Jean-Philippe 1987. Kylpyhuone. Suom. Mirja Bolgár. Helsinki: WSOY

Tschumi, Bernard 1994. The Manhattan Transcripts. London: Academy.

Valkonen, Anne, toim. 1985. Kandinsky: Kuvataiteen toisinajattelija. Helsinki: Suomen Taiteilijaseura.

Varini, Felice, Lopez-Duran, Fabiola & Müller, Lars, toim. 2004. Felice Varini: Point of View. Baden: Lars Müller.

Varini, Felice. 2014. Kotisivut. Haettu 8.2.2017. www.varini.org

Wikipedia: Deliberatiivinen demokratia. Vapaa tietosanakirja. Haettu 8.2.2017. fi.wikipedia.org/wiki/Deliberatiivinen_demokratia.

Wikipedia: Heuristiikka. Vapaa tietosanakirja. Haettu 8.2.2017. fi.wikipedia.org/wiki/Heuristiikka.

Wikipedia: Individuaatio. Vapaa tietosanakirja. Haettu 8.2.2017. fi.wikipedia.org/wiki/Individuaatio.