Suoraan sisältöön

Osa II Minuus ja esittäminen

Tanssin harjoittamisen, esiintyjän läsnäolon sekä esittämisen tapojen moninaisuus sekä representaatioiden eri asteisten vahvuuksien läsnä- ja poissaolot esityksissä herättävät tanssijassa kysymyksen kuka minä olen esiintyessäni ja millaisia suhteita minuuden ja esittämisen rekistereiden välille muodostuu erilaisissa esityksissä. Tämän ”Minuus ja esittäminen” osan tekstit käsittelevät tanssijan identiteettien sekä minuuden kysymyksiä suhteessa esilläoloon, kehollisuuteen ja esittämiseen sekä nykytanssijalta nykyisin harjoituksissa ja esityksissäkin odotettuun aktiiviseen toimijuuteen – jaettuun tekijyyteen.