Suoraan sisältöön
Biografia

Viivi Niiniketo

Viivi Niiniketo on helsinkiläinen tanssitaiteilija. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2015 ja opiskellut vaihto-oppilaana UdK Berlin HZT -kandidaatin koulutusohjelmassa. Tanssijana Niiniketo on kiinnostunut esityksen todellisuuden ja fiktion välisestä rajasta, esiintyjän minuuden moniulotteisuudesta sekä vuorovaikutuksesta työryhmän, teoksen ja katsojien välillä. Tanssijantyön lisäksi Niiniketo on toiminut tanssinopettajana noin 10 vuotta.

Tällä hetkellä Niiniketo opiskelee Helsingin yliopistossa pääaineenaan germaaninen filologia ja sivuaineinaan aineenopettajan pedagogiset opinnot, pohjoismaiset kielet sekä sosiaalipsykologia. Niiniketo on kiinnostunut soveltamaan esitystaiteen tietoja ja taitoja myös taidekentän ulkopuolella. Hänen tavoitteenaan on hyödyntää laaja-alaisesti eri alojen osaamistaan. Niitä yhdistää hänen kiinnostuksensa oppimiseen, yksilön ja ryhmän vuorovaikutukseen sekä keholliseen ja kielelliseen ilmaisuun.