Suoraan sisältöön
Biografia

Outi Markkula

Outi Markkula on vastavalmistunut tanssitaiteen maisteri, joka etsii keinoja toimia yhteiskunnassa kestävästi ja eettisesti, taiteilijan positiosta käsin. Kaipuu jakamiseen, kohtaamiseen ja kohdatuksi tulemiseen ovat usein taiteellisen työn liikkeellepanevia voimia. Viime vuosina Markkula on harjoitellut esiintyjän, tuottajan ja taiteellisen suunnittelijan taitoja taidekollektiivi Väkevän tuotannoissa. Yksi tärkeimmistä työkokemuksista on Anna Kuparin kanssa vuonna 2015 aloitettu Ulkorastilla-projekti, jonka aikana työpari on vieraillut eri instituutioissa ja pohtinut millaista taidetta erilaiset ympäristöt kutsuvat tekemään sekä mitä kaikkea taiteilijan rooli voi pitää sisällään. Markkulaa kiinnostaa kysymys taiteen poliittisuudesta; erityisesti siitä, mitä se voisi tarkoittaa taiteen teko- ja tuotantoprosessin eri vaiheissa.