Tanssitaiteilijat, pedagogit, tuottajat, tutkijat ja kriitikot joutu­vat työssään pohtimaan, miten tanssin rakenteet ja merkitykset ilmenevät esityksen kokijalle. Entistä useammin he joutuvat puhu maan ja kirjoittamaan tanssin kulttuurisista, historialli­sista, yhteiskunnallisista, poliittisista ja taiteellisista merkityk­sistä myös oman alansa ulkopuolelle erilaisille yleisöille, asiakas­ryhmille, rahoittajille ja median edustajille. Tanssianalyysi on keino tarkastella tanssiesityksiä sekä lisätä tanssin tunnettuutta ja arvostusta kielellistämisen keinoin.

Tanssi sanoiksi tarjoaa yleiskatsauksen tanssianalyysiin keino­na tarkastella tanssiesityksiä tulkitsevasti ja kriittisesti osa­na tanssintutkimusta ja ­pedagogiikkaa. Sen tarkoituksena on auttaa tanssialan ammattilaisia, opiskelijoita, tutkijoita ja muita kiinnostuneita tanssin kielellistämisessä, tulkinnassa ja arvioinnissa.

Yliopistonlehtori, FT Kai Lehikoinen on 25 vuoden aikana toimi­nut tanssin kentällä esiintyjänä, koreografina, läänintaiteilijana, opettajana, tuottajana ja tutkijana.