Suoraan sisältöön

Osa III Muuttuvat työnkuvat

1980-luvulla lopulta alkanut voimakas tanssin toimijoiden määrällinen kasvu, tanssin kentän jatkuvasti niukkana pysyvä rahoitus ja heikko toimeentulotaso sekä toisaalta koreografijohtoisen työskentelyn rinnalla lisääntyneet yhteistyölliset prosessit ja alati ”monipuolistuvat ja muuntuvat työskentelytavat ja toimintaympäristöt ovat johdattaneet teemaosan ”Muuttuvat työnkuvat” kirjoittajat suuntaamaan huomionsa tanssijan ammattiin ja tanssijana työskentelemiseen ja sen erilaisiin mahdollisuuksiin, käytäntöihin, toiveisiin ja odotuksiin nyt-hetkessä ja tulevaisuudessa.