Suoraan sisältöön
Biografia

Taru Aho

Taru Aho on helsinkiläinen tanssija, joka työskentelee erilaisissa yhteistöissä ja työryhmissä tanssin ja esitystaiteen saralla. Hänelle tanssiminen on luonteva ja syvästi merkityksellinen tapa tutkia maailmaa ja avata omaa ymmärrystä sen olennoista ja luonnosta, kytkeytyä itseen, kohdata sekä ihmetellä ruumiillisen olemassaolon kerroksellisuutta. Taru syttyy esiintyjän dramaturgian ja toimijuuden kysymyksistä, joita hän perinteisten tanssijantöiden lisäksi on tarkastellut myös podcastaajana ja Porin taidemuseon Taiteilija talossa -toimintamallissa. Työympäristöissä hän pyrkii kohti rakenteellisesti ja sosiaalisesti kestäviä työtapoja. Taru nauttii yhdessä tekemisen riemusta ja unelmoi yhteisöllisestä, pitkäjänteisestä ja säännöllisestä tanssijantaiteellisesta työskentelystä. Hänen ajatteluaan leimaa usko taiteen vapauteen ja tanssitaiteen voimaan kommunikoida omaa alaansa laajemmalle.

Antologiassa julkaistava teksti on hänen kirjallisen lopputyönsä viimeinen osa, joka käsittelee Tarun suhdetta omaan tanssi- ja ruumiinhistoriaansa sekä näkymisen merkitystä tapana jäsentää identiteettiä ja tanssijuutta.