Suoraan sisältöön
Biografia

Ella-Noora Koikkalainen

Ella-Noora Koikkalainen on joensuulaislähtöinen ja nykyisin Helsingissä asuva tanssi- ja esitystaiteilija. Hän valmistui TeaK:n tanssijantaiteen maisteriohjelmasta vuonna 2019. Antologiassa julkaistava tekstiote on ensimmäinen osa hänen kirjallista opinnäytetyötään. Hänen opintohistoriansa pitää tanssijantaiteen lisäksi sisällään myös tanssipedagogiikan ja musiikkitieteen opintoja. Koikkalainen on esiintynyt erilaisissa projekteissa nykytanssin, kuvataiteen sekä musiikin konteksteissa. Omassa taiteellisessa praktiikassaan hän työskentelee ruumiillisuuden, tanssin ja äänen parissa, ja tutkii näiden yhteiseloa taiteellisessa prosessissa. Hän nauttii taide- ja esitysmuotojen rajapinnoilla liikkumisesta ja häntä kiinnostaa työskennellä kohti kestäviä, feministisiä ja intersektionaalisia työympäristöjä. Koikkalainen on osa helsinkiläistä Prekaarit Praktiikat -työyhteisöä, jonka toiminta pohjaa tasa-arvoiseen kollegiaaliseen työstämiseen ja jakamiseen. Työryhmä järjestää esitysiltamia, joissa yleisön näytille tuodaan taiteellista työskentelyä ja keskeneräisiä kokeiluja valmiiden teosten sijaan. Koikkalainen on väsynyt tuotteistamaan itseään ja puhumaan itsestään kolmannessa persoonassa.