Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia

Kirsi Monnin tanssitaiteen taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallinen osuus Olemisen poeettinen liike – tanssin uuden paradigman taide-filosofia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999 työstää käsitteellistä perustaa tanssijan taidon ja tanssiteoksen luomisen sekä tulkinnan problematiikkaan.

Tässä tutkielman liiteosassa Monni esittelee kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia, Alexander-tekniikan ja Jungilaisesta aktiivisen mielikuvituksen metodista (active imagination) ammentavan Autenttinen liike -työskentelyn.

Alexander-tekniikka on koulutuksellinen prosessi, joka kehittää kehon toiminnallista älyä ja ihmisen tietoisuutta siitä tavasta, jolla hän reagoi impulssiin ja jolla hän ohjautuu liikkeessä. Autenttinen liike -työskentely on reflektiivinen, liikkeellisesti vapaa improvisatorinen metodi, jolla kehontietoisuuden kokemushorisontteja ja kokemuksien ’kineettistä’ luonnetta voi tutkia ja hahmottaa. Teksti esittelee näitä metodeja tanssijan ja esiintyvän taiteilijan työn näkökulmasta, tutkielmakokonaisuudessa pohditun tekhnen käsitteen valossa.