Taideteossidonnaista koreografiaa museokontekstissa on koreografi Ismo-Pekka Heikinheimon ansiokas puheenvuoro taiteiden välisyyden diskurssiin. Hän luo tässä kirjassa uuden taideteossidonnaisuuden käsitteen kuvaamaan museokontekstissa tapahtuvaa koreografista työtään, jossa tanssi kohtaa tilan arkkitehtuurin ja tilaan sijoitetun kuvataiteen. Heikinheimon työskentelyn tavoitteena on intermediaalisuuden avulla luoda katsojalle visuaalisia ja kinesteettisiä esityksiä. Tässä kirjassa hän kuvaa työtään ja sen rakentumista koreografin työn näkökulmasta.

Taideteossidonnaiset teokset puhuttelevat katsojaa uusilla tavoilla, avaten uusia mahdollisuuksia herkistymiseen intermediaalisuudelle – teostapahtumassa taiteen kokijalle aukeavat sekä tanssitaiteen että kuvataiteen kohtaamisen muodot, mutta teosten lomittaisuus katsojan kokemuksessa mahdollistaa uuden hybriditeoksen syntymisen, tai eri painotuksin toimivia ristikkäisiä, uusia aistisuuksia ja niiden tulkintoja. Näihin vaikuttaa myös katsojan ja teosten dynaaminen suhde museon arkkitehtuurissa.

Suomalaiseen tanssidiskurssiin ja Kinesis-sarjaan tämä kirja tuo raikkaan lisän. Taidelajien välisyys ja niiden perinteiset hierarkiset suhteet asettuvat tässä kirjoituksessa uudelleenvalotuksen kohteeksi. Heikinheimo kirjoittaa selkeästi ja johdattaa meidät havainnollisesti läpi työnsä käsitteellisten ja käytännöllisten vaiheiden jakaen anteliaasti työtapojaan ja -välineitään tulevien taiteellisten prosessien käyttöön. Tämä teos antaa välineitä ymmärtää taidelajien kohtaamisten potentiaalia ja sitä merkitysten kerroksellisuutta, mitä näissä kohtaamisissa voi syntyä. Ismo-Pekka Heikinheimo ja työryhmä ovat myös ansiokkaasti kehittäneet tämän verkkojulkaisualustan visuaalisuutta ja käytettävyyttä.

Ari Tenhula, tanssitaiteen professori